Tips om litteratur som berör Särna

Särnaprojektet - Inventeringsrapport från en landskapsekologisk planering. Malungs Boktryckeri AB, Malung 1993. ISSN 0282-8723

Folk i Skogen. Centrum Tryck, Malung 2005. ISBN 91-631-8220-3

Strömkarlarna - En etnologisk skildring av flottare Dalälvsområdet. Malungs Boktryckeri AB, Malung 1984. ISBN 91-85378-68-2

Alla vill beta men ingen vill bränna - Skogshistoria inom Särna-Idre besparingsskog i nordvästra Dalarna. Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Umeå. Rapporter och uppsatser Nr 8 1997. ISSN 1102-6197

Särna-Idre 300 år - En hembygdsbok. Falu Nya Boktryckeri Aktiebolag, Falun 1945.

Med Dalälven Från Källorna Till Havet - Storån Del 1 Österdalälven Bok 1. Nordiska Boktryckeriet Stockholm 1923.

Med Dalälven Från Källorna Till Havet - Fulu Fjäll och Transtrand Del 2 Västerdalälven Bok 1. Nordiska Boktryckeriet Stockholm 1924.
 
Fulufjället - Nationalpark i Dalafjällen. Rolf Lundqvist. Naturvårdsverket 2002. ISBN 91-620-1227-4
 
Regnkatastrofen på Fulufjället 1997. Rolf Lundqvist. NRS Tryckeri, Husqvarna 2011. ISBN 978-91-620-1287-8