Glysjön

Att gå ner till Glysjön en stilla majmorgon är verkligen en speciell upplevelse. Redan när man kliver ur bilen och börjar gå ner mot sjön möts man av en mängd olika fågelläten. Rödhaken som sitter och filar i någon gran. Koltrasten flöjtar ner mot bäcken till. Orrspelets bubbel rullar in från någon myr, det är aldrig lätt att avgöra varifrån ljudet kommer eller hur långt bort det är. När man sedan kommer ner till sjön och försiktigt smyger sig fram till vattnet trumpetar några sångsvanar och tranorna svarar. Det är vildmarkens egen kör som hälsar dig välkommen med en fanfar!

Glysjön är egentligen ett system av tjärnar och grunda sjöar beläget mellan Sörberget och Särnstugan söder om Särna kyrkby. Det börjar längst i norr med Nättjärnarna som ligger alldeles intill riksvägen. Sedan tar den grunda Övre Glysjön vid. Längst i söder ligger Södra Glysjön som är lite djupare och där finns det en gammal bondgård.

I mitten av 1800-talet dämde bönderna i Sörberget och Särnstugan upp Övre Glysjön. Detta var ett förfarande som var vanligt förr. Man dämde upp myrar och andra sanka områden så att marken fick stå översvämmad under en tid. Vattnet tillförde då en mängd lösliga näringsämnen. Sedan sänktes vattennivån och starr och andra foderväxter kunde spira för att sedan slåttras och utgöra vinterfoder till den boskap man höll sig med. Detta var ett viktigt tillskott då fodertillgången var helt avgörande för hur många djur man kunde ha.

Vid Övre Glysjön fanns det tidigare en stuga som hette Holstugan. Där bodde det ett original, Snus-Karl-Erik kallad. Numera står en slogbod på platsen, stugan är nedmonterad och fraktad till Vasselvallen. Inne i slogboden kan man läsa om Snus-Karl-Eriks liv och utanpå väggarna hänger det en mängd verktyg och husgeråd som han använt.

Vintern 1999 drogs ett projekt igång för att restaurera Glysjöområdet. Lomkällan Särna Skogsmuseum var huvudman och projektet sträckte sig över ett par år. Jag var med i den första fasen. Tillsammans med Sture Persson, Olof Spånberg och Gösta Jakobsson timrades ett antal slogbodar och jag spikade ihop 200 fågelholkar. Allt detta sattes sedan ut under vårvintern 1999. Året därpå uppfördes även ett antal fågeltorn, tittplank samt en ca 300 m lång handikappsanpassad ramp som gör att det går att ta sig med rullstol från vägen ända ner till slogboden vid Holstugan.

De första åren ringmärktes det fåglar och övervakades men det avstannade så småningom helt. Idag är anläggningarna i stort behov av renoveringar annars kan det bli tal om att börja riva fågeltornen då de kan bli farliga att gå upp i. Eftersom den ekonomiska föreningen Lomkällan Särna Skogsmuseum är under avveckling sökes det för tillfället någon ny aktör som kan vara huvudman. Kommunen och Älvdalens utbildningscentrum har tillfrågats men sagt nej. Bollen ligger nu hos naturskyddsföreningen i Älvdalen. Hoppas att de nappar för det vore ett enormt slöseri att inte bevara anläggningarna och synliggöra detta fantastiska område!

Ingen var intresserad av att sköta anordningarna. Allt har nu rivits...

 

Typ av objekt: Grunda fågelsjöar som har påverkats genom dämningar på 1800-talet för att skapa foder.

Markägare: Flertal olika

Status: Produktionsskog

Vägbeskrivning

Från Särna följer man Rv 70 söderut ca 17km. Övre Glysjön ligger då på höger sida vägen och det är skyltat P-Fågeltorn. Södra Glysjön nås genom att åka vidare söderut och efter att ha passerat Särnstugan tar man höger vid skylt Glysjön 4.

Skylten vid en av parkeringarna vid Övre Glysjön.

Den gedigna handikapprampen ner mot Holstugan är verkligen imponerande. Det krävs dock skötsel i form av att rampen måste sopas med jämna mellanrum för att inte barr och löv ska bli liggande och därmed påskynda att virket i blir dåligt.

Slogboden vid Holstugan. På väggen hänger en del av Snus-Karl-Eriks verktyg och husgeråd. Notera särskilt våffeljärnet längst ner till höger.

Inne i slogboden finns en presentation av Glysjöarna med karta, man kan också läsa om Snus-Karl-Eriks liv. Hans tallrikar hänger till höger i bild.

Handikappsrampen går från vägen och ända ut till ett tittplank med luckor som man kan dra ifrån och sedan spana ut mot fågellivet på vattnet. På den andra sidan brukar det nästan alltid vara någon trana.

En av de 200 fågelholkarna som är uppsatta runtomkring i Glysjöområdet. Just den här sitter vid Övre Glysjön i närheten av Holstugan.

Fågeltornet vid Holstugan, Övre Glysjön. Snart kommer det att bli farligt att gå upp i det om det inte renoveras.

Detta är skylten som möter vid gården södra Glysjön. Runt den här gården finns det mängder av tecken på slåtter och annat brukande som hörde till för en bonde i dessa trakter. En bit västerut finns en stor inäga som fortfarande hålls öppen genom modernare slåtter. Runt denna mot de gamla tallarna står mycket virke upprest som användes som hässjevirke.

Även vid slogboden väster om södra Glysjön finns en områdesbeskrivning samt presentation av de fågelarter man kan stöta på som är vanligast.

Fågeltorn och slogbod vid södra Glysjöns västra strand. Tornet behöver renoveras inom kort.

Vy över södra Glysjön.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)