Fulufallen

Vid Tjärnvallen väster om Särna mellan Mörkret och Gördalen ligger Fulufallen eller Forsarna som det kallas lokalt. Det är ett relativt anonymt område med en serie av vackra små vattenfall och forsar i ån Fulubågan som är ett av Fuluälvens biflöden. 

Vandringen ner till vattnet går först genom en tallskog som är typisk för dessa trakter. D.v.s. man ser spår efter skogsbränder och dimensionsavverkningar (se beskrivningar under Grönsåsen och Yxningåfallen). Man följer en stig som en gång iordningställdes av markägaren Korsnäs som en naturstig med skyltar om vissa fenomen i skogen, t.ex. tjädrarna och deras spel. Dessa skyltar har förfallit och markägaren verkar inte ha något intresse av att rusta upp dem. Glädjande nog har byborna tagit sig an skötseln av slogboden som ligger vid det nedre fallet och även reparerat vissa broar och spänger.

När man går efter ån ser man många spår efter flottningen som ägde rum här i början av 1900-talet. Vattenfåran är rensad från hindrande stenar och man har sprängt på vissa ställen för att underlätta timrets färd. Längs en sträcka finns en välbevarad stenledare som troligen byggts för att inte timret skulle hamna i ett besvärligt bakvatten och bli kvar ute i skogen när vårvattnet sjönk undan. 

Typ av objekt: Naturstig genom tallskog ner till en serie vackra vattenfall och forsar där man kan se kulturspår efter flottningsepoken.

Markägare: Bergvik Skog AB

Status: Produktionsskog

Vägbeskrivning

Följ vägen från Särna mot Gördalen. Åk igenom Mörkret och fortsätt till Tjärnvallen. Parkeringen ligger på höger sida. Avstånd från Särna centrum ca 30 km.

Den förra skylten vid parkeringen i Tjärnvallen hade börjat få några år på nacken...

...så det var glädjande att se att det satt en ny skylt där sommaren 2013!

När man anträder vandringen ner mot vattnet går man först genom en ljus och luftig tallskog. Här är det en tall som växer runt kanten på ett stenblock. En riktig kämpe!

Stigen iordningsställdes en gång som en naturstig med informationsskyltar om vissa fenomen i skogen. Dessvärre verkar inte markägaren längre vara intresserad av att bibehålla dem. Det här är den enda skylt som fortfarande sitter uppe och är läsbar.

Glädjande nog har byborna tagit sig an att underhålla stigen i besöksvänligt skick.

Fulufallen är en serie av små vattenfall och forsar längs en sträcka på någon kilometer i Fulubågan som är ett biflöde till Fuluälven. Vid det nedre fallet finns en slogbod och en informationstavla om flottningen i ån.

När man använde vattendrag till flottning rensade man vattenfåran från hindrande stenar och sprängde även på extra besvärliga ställen, detta för att underlätta timrets färd. Det är nu sår som inte går att återställa.

På vissa platser som den här, byggde man stenledare för att inte timret skulle hamna i besvärliga bakvatten eller följa en blindfåra.

Stenledaren här är välbevarad och syns tydligt.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)